• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Registrering - oppdragstakere for barneverntjenesten og avdeling støttekontakt og avlastning

Informasjon

Informasjon om de ulike kategoriene

Besøkshjem

Besøkshjem/avlastningshjem er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom ut fra avtale med kommunen.

Støttekontakt

En støttekontakt hjelper et barn/ungdom til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støttekontakt skal gi en meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støttekontakt kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser.

Støttekontakt er en kommunal tjeneste, og betegner en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen er tilpasset den enkelte, oppdraget er som regel noen timer i uken.

Tilsynsperson

En tilsynsperson er en person som følger med på at barn i fosterhjem får tilfredsstillende omsorg, og være en person som barnet kan ta opp eventuelle problemer med. Personen bør være en som barnet har eller kan få tillitt til, og som har gode forutsetninger for å utføre tilsynsoppgaven for det enkelte barnet. Tilsynspersonen skal være uavhengig av foreldre, fosterforeldre og Barnevernstjenesten, men skal samarbeide med Barneverntjenesten om barnets beste. Alle barn i fosterhjem skal ha en tilsynsperson, og det er Barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader