• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Forhåndsmelding om bruk av høyttalere utendørs

Informasjon

Bruk av høyttalere utendørs, av midlertidig art, skal meldes til kommunen dersom bruken foregår:

  • Etter kl. 20 alle dager
  • Søndager eller helligdager og på offentlige høytidsdager
  • Festivaler, konserter og lignende som varer mer enn en dag

Eksempel på arrangementer det må sendes forhåndsmelding om er: konserter, festivaler, høyttalerbruk på friområder, i parker, plasser, bakgårder og lignende.

Utendørs bruk av elektrisk anlegg/høyttaler, lysanlegg og andre elektroniske installasjoner på serveringssteder skal opphøre senest kl. 24 alle dager hele året. Dispensasjon kan gis av kommunedirektøren etter særskilt søknad.

Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted mv. til politiet:

Politivedtektenes § 7-1, jfr. Politilovens § 11.

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter. Politiet har fastsatt en frist på 4 uker før arrangementet for å søke om dette.

Meldeplikt for arrangement på offentlig sted mv. til politiet:

Politivedtektenes § 7-2, jfr. Politilovens § 11.

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted. Politiet har fastsatt en frist på 2 uker før arrangementet avholdes

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader