• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Ønske om å bli meddommer/skjønnsmedlem

Informasjon

Meddommere

Det skal velges nye meddommere

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere). Meddommerne er med på å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. I avgjørelsen teller meddommerens stemme like mye som fagdommerens stemme.

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at en skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk deltar i retten og dømmer i straffesaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten og lagmannsretten. De blir tilfeldig trukket fra et utvalg til hver sak og det skal vanligvis være like mange av hvert kjønn.

Det skal velges meddommere til Jordskifteretten, Tingretten og Lagmannsretten.

Hvem kan være meddommer?

For å kunne velges som meddommer, må du være fylt 21 og under 70 år, være personlig egnet, ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være norsk eller nordisk statsborger eller registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret når perioden starter. Det er et krav at meddommere er lovlydige.

Det gjøres derfor en vurdering av strafferettslig vandel, og den som søker må også fylle ut og bekrefte en økonomisk egenevaluering om offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene i søknadsprosessen.

Når er neste valg?

Valg av nye meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårsperiode av kommunestyret i den kommunen du bor i. Som alminnelig meddommer deltar du vanligvis i 1-3 saker per år. Uttrekket skjer digitalt og tilfeldig.

Du velges fra 1. januar 2025 til og med 2028.

Les mer om meddommerrollen her:
https://www.domstol.no/no/meddommer/

Holmestrand – 16 skjønnsmedlemmer

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader