• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage

Informasjon

Redusert foreldrebetaling
Regjeringen innfører fra 1.5.2015 en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Foreldre som har rett på redusert sats etter de nasjonale reglene må søke om dette så fort som mulig.

Familier med lavere inntekt enn kr 559 167 vil betale mindre enn den nye maksprisen for en barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Gratis kjernetid for 2 til 5 åringer
Alle 2 til 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kr. 598 825 fra 01.08.22.

Disse inntektene skal regnes med
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

- Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
- Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
- Siste års skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon for den samlede husholdning. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Som hovedregel skal søknaden
vare for ett barnehageår av gangen, om søknaden er levert innen 1. juni før nytt barnehageår begynner i august.

De som ikke har skattemelding
Dersom noen ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Kommunen foretar en skjønnsmessig vurdering av hva kommunen ber om som
dokumentasjon og hvordan foreldrebetalingen beregnes i slike tilfeller.

Når inntekten er endret fra foregående år
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Søskenmoderasjon
Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna.

For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 % av det den betaler for det første barnet, og for tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 % av det den betaler for første barn.

Søknadsprosessen
Husholdningen kan søke om redusert betaling uavhengig om barnet går i en kommunal eller privat barnehage. Søknaden sendes inn innen 1. juni for at den skal være gjeldende fra nytt barnehageår begynner i august.

Dersom det skjer vesentlige og varige endringer underveis i barnehageåret gis det mulighet til å søke løpende. Reduksjonen innvilges fra påfølgende måned.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader