• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (bot)

Før du begynner

Betalingsfrist

Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato, selv om det påklages, jf. Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5. Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 %. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Klagefrist

Søknad om ettergivelse skal være skriftlig og fristen er 3 uker fra ileggelsesdato for alle typer gebyr/sanksjoner.

Klagegang

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen). Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

Ilagt parkeringsgebyr av Holmestrand kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det).

Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Hva skal følge med klagen

All dokumentasjon på de faktiske forhold legges ved, for eksempel legeerklæring, fakturakopi eller ordreseddel for varelevering, kopi av billett og parkeringsbevis.

Saksbehandlingstid

Opptil 3 uker, jf. Vegtrafikklovens § 31 A.

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Vilkår/forutsetninger

Det forutsettes at søkeren har en rimelig god grunn for å ha parkert i strid med vegtrafikklovens bestemmelser, eller av en annen grunn mener at gebyret/sanksjonen er feil ilagt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader